Стипендии

ПРОЦЕДУРИ

Заповед на Директора за отпускане на стипендии

ЗАЯВЛЕНИЯ

За стипендия с ТЕЛК
За еднократна стипендия за постигнати високи резултати
За социална стипендия
За стипендия за отличен успех
За стипендия на ученик без родител
За стипендия на ученици без родители

СПИСЪЦИ

Списък на стипендиантите без родители
Списък на стипендиантите с един родител
Списък на стипендиантите с отличен успех
Списък на стипендиантите с ТЕЛК
Списък на стипендиантите със социални стипендии