Лазерна и оптична техника

Елементи на фината механика 11 клас
ЗБУТ 11клас
ЗИП-УП очна оптика_11,12клас
ЗИП-УП фотография_11,12клас
Икономика 10 клас
Лазерна техника_11клас
Лазерна техника_12клас
Материали и заготовки
Оптика и оптична техника_10клас
Оптика и оптична техника_11клас
Оптика и оптична техника_12клас
Предприемачество 11клас
Приложни програмни продукти 12 клас
Проектиране на оптични и лазерни системи
Производствена практика_11, 12 клас
Техническа механика
Техническо чертане 9клас
Техническо чертане 10клас
Технология на оптичното производство_11клас
УП по ЛОТ_12клас
УП по ОТ_11, 12 клас
УП по ПИ_11, 12клас
УП по Стругарство 9клас
УП по Шлосерство 9клас
Учебна практика-ОИ_10клас